Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Klávesové zkratky


Klávesové zkratky usnadňují práci v systému Windows.

ESC +

ESCstornuje aktuální úlohu
ESC + CTRLotevře nabídku Start
ESC + CTRL + SHIFTotevře Správce úloh systému Windows
ESC + ALTpřepíná mezi položkami podle pořadí, v jakém byly otevřeny

DELETE +

DELETEodstraní vybrané položky, umístí je do koše
DELETE + SHIFTodstraní trvale vybrané položky, neumístí je do koše

ENTER +

ENTERvykoná akci
ENTER + ALTzobrazí vlastnosti vybraného objektu

Ostatní

BACKSPACEsmaže znaky
CAPS LOCKpřepne mezi psaním velkých a malých písmen
ENDpřesune kurzor na konec řádku
HOMEpřesune kurzor na začátek řádku
INSERTpřepne mezi vkládáním znaků a přepisem znaků
PAGE DOWNposune kurzor o jednu obrazovku dolu
PAGE UPposune kurzor o jednu obrazovku nahoru
PAUSE/BREAKpozastaví provádění programu
PRINT SCREENvloží snímek obrazovky do schránky
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015