Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Zájmena

?Souhrnné cvičení

V následující větě vyhledejte zájmena a zapište je. Dodržujte jejich tvar a pořadí.

Věnuji tuto knihu komukoli z vás, ale musíte ji přečíst a na další hodinu z ní udělat referát.

1. 2. 3. 4. 5.

Vyberte správnou odpověď. Kterým druhem jsou následující zájmena?

ničí
takové
oni
jehož
málokdo

Napište zájmena ve správném tvaru.

Byla to (týž) osoba jako včera.
Až budeš doma, tak (já) zavolej.
S (náš) rodiči pojedeme letos k moři.
Byl mu ve (všechen) nápomocen.
Bez (ty) to nepůjde.
Řešení

Zájmena z vět jsou: tuto, komukoli, vás, ji, ní.
Byla to táž osoba jako včera.
Až budeš doma, tak mi/mně zavolej.
S našimi rodiči pojedeme letos k moři.
Byl mu ve všem nápomocen.
Bez tebe to nepůjde.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015