Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po p

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, pyj
vlastní jména: Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv

Pýcha
pyšný, pyšnit se, zpychnout, přepych...
pýchavka x píchat (bodat)

Stal se z něj pyšný člověk.
Má přepychový byt.
Nasbíral jsem mnoho pýchavek.
Včera mě píchla do ruky vosa.

Pytel
pytlovina, pytlák, pytlačit...

Myslivec chytil ve svém revíru pytláka.

Pysk
pysk (ret) x pisk (hvizd)

To zvíře má ale veliké pysky.
Ozval se závěrečný pisk.

Slepýš
slepýš (zvíře) x slepíš (lepit)

Viděli jsme slepýše.
Doufám, že tu knihu slepíš.

Pyl
opylovat (pylem) x opilovat (pilníkem)

Včeličky opylují květy rostlin.
Vezmi si pilník a opiluj tento výstupek.

Kopyto
sudokopytník, lichokopytník...

Velbloud je sudokopytník.

Třpytit se
třpytka

Hladina rybníka se krásně třpytí.
Měla na tričku mnoho krásných třpytek.

Zpytovat
nevyzpytatelný

Začni zpytovat svědomí!
Je to nevyzpytatelný tým.

Pykat
x pikaná (dětská hra), pikle, pikola

?Cvičení

Doplňte y, ý, i, í.

Svůj trest si odpkává ve vězení.
Celou cestou si radostí pskal.
Stále kuje nějaké pkle.
Kůň má čtyři kopta.
Na zemi leželo krásně zbarvené prko.
Vezmi si z nářadí plku.
Spše ne.
Pcha předchází pád.
Někdo mu propchnul pneumatiku.
Netopr spí hlavou dolů.
Řešení

Vyjmenovaná slova nebo slova od nich odvozená: odpykává (pykat), kopyta, pýcha, netopýr

Ostatní slova: píská, pikle, pírko, pilkou, spíše a propíchnul nejsou vyjmenovaná slova

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015