Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Velká písmena

Začátky větných celků a vyjádření úcty

Velké písmeno píšeme na začátku větného celku, který je ukončený tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem.

Půjdu do města s tebou.
Kolik je hodin?
Stůj!

Velké písmeno píšeme také na začátku nadpisů nebo adres.

Pan
Michal Novotný
Kouzelníků 16
456 62 Starý Máteřov

Citát nebo přímou řeč umístěnou uvnitř jiné věty píšeme s velkým písmenem.

Otec mi důrazně řekl: "V pět hodin budeš doma!"

Jako projev vyjádření úcty píšeme v dopisech osobní a přivlastňovací zájmena v 2. osobě s velkým písmenem.

Ty, Tebe, Tvůj, Vy, Váš, Vás

S velkým písmenem píšeme také tituly významných osobností.

Vaše Jasnosti, Mistře

Akademické označení mistr píšeme s malým písmenem.

mistr Jan Hus

Velké písmeno využíváme také jako prostředek zdůraznění.

On je Někdo.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015