Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Spojky

Podřadicí

Podřadicí spojky vyjadřují vztahy závislé věty vůči větě řídící. Vždy před nimi píšeme čárku.

1) Časové

když, až, zatímco, jakmile

2) Podmínkové

-li, jestliže, když, kdyby

3) Příčinné (důvodové)

protože, že, jelikož, poněvadž

4) Účelové

aby

5) Přípustkové

přestože, třebaže, i když, ač, ačkoli

6) Způsobové

jako by, jako kdyby, dvojité: tak - že, tím - že

Bližší informace o vztazí a druzích vedlejších vět naleznete v části Skladba.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015