Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Slovesa

?Souhrnné cvičení

Do políček napište správné odpovědi.

Přepište slovesa do rozkazovacího způsobu 2. osoby čísla jednotného.

začít malovat

Přepište slovesa do budoucího času 1. osoby čísla množného.

skákat zapsat

Vytvořte z nedokonavých sloves dokonavá a naopak.

prohodit vyždímat lámat

Převeďte následující větu do rodu trpného.

Jízdenky jsme kupovali na hlavním nádraží.
Jízdenky na hlavním nádraží.

Určete mluvnické kategorie sloves v následujících světách.

Zitra proběhne v našem oddíle soutěž ve zručnosti.
Na jaře krásně kvetou rozmanité rostliny.
Často běhám v nedalekém parku.
proběhne
osoba . číslo čas způsob
rod vid třída . vzor
kvetou
osoba . číslo čas způsob
rod vid třída. vzor
běhám
osoba . číslo čas způsob
rod vid třída . vzor
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015