Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Skupiny hlásek

Skupiny bě, pě, vě, mě

Bě, bje

Skupinu bje píšeme u těch slov, která jsou tvořena předponou ob- a kořen slova začíná na je-.

ob + jezdit - objezd
ob + jev - objev

U ostatních slov píšeme bě.

oběd, bědovat, naběračka

Ve všech českých slovech se vyskytuje pouze pě.

zpěv, pěnkava, pětikoruna

Vě, vje

Skupinu vje píšeme u těch slov, která jsou tvořena předponou v- a kořen slova začíná na je-.

v + jet - vjet
v + jezdit - vjezd

U ostatních slov píšeme vě.

větev, zvědavost, povědět

Mě, mně

U daného slova si řekneme tvary příbuzné. Pokud obsahují n(ň), píšeme mně.

rozumně - rozumný
skromně - skromný
zapomněl - zapomenout

U ostatních slov píšeme mě.

paměť, námět, město

Pozor! tamější - tam, zatmění - tma, rozumět - rozumí, nejznámější - známý

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď.

pověst povjest

zatmění zatmnění

nejznámější nejznámnější

zaběhat si zabjehat si

poměnka pomněnka

prospěch prospjech

obědnávka objednávka

sluchový věm sluchový vjem
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015