Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Větné členy

Přísudek

Přísudek je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s podmětem a tvoří s ním základní skladební dvojici.

Přísudek vyjadřuje, co dělá podmět, co se s ním děje nebo jaký je.

Auto jede.
Auto se vyrábí.
Auto je červené.

Bývá vyjádřen nejčastěji slovesem.

Auto jede.
Petr pracuje.

Ptáme se na něj otázkami: Co dělá podmět? Co se děje s podmětem?

Auto jede. Co dělá auto? - jede
Auto se vyrábí. Co se děje s autem? - vyrábí se

Druhy přísudků

1) slovesný

Přísudek slovesný obsahuje plnovýznamové sloveso v určitém tvaru.

Včera foukal slabý vítr.

2) slovesně-jmenný

Přísudek slovesně-jmenný obsahuje neplnovýznamové sloveso v určitém tvaru a jméno.

a) sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se) + jméno

Nebe je modré.

b) fázové sloveso + infinitiv plnovýznamového slovesa

Začal jsem se učit latinsky.

b) způsobové sloveso + infinitiv plnovýznamového slovesa

Petr nemohl přijít.

3) neslovesný

Přísudek neslovesný neobsahuje sloveso.

Žába hop do vody.

?Cvičení

Vypište přísudky z následujících vět. Zachovejte jejich tvar.

Kolem misky chodil mlsný kocour.
Plesu se zúčastnila také jedna známá zpěvačka.
Do krabičky se čtyři pastelky nevejdou.
On to tak nemyslel.
Do nočního ticha zaburácel hrom.
Je důležité nad věcmi přemýšlet.
Malý ptáček šup do hnízda.
Ve volném čase věnuji veškerou energii zahradničení.
Petr začal svoje problémy konečně řešit.
Můj malý bráška ještě neumí plavat.
Řešení

Přísudky: chodil, se zúčastnila, se nevejdou, nemyslel, zaburácel, je důležité, šup, věnuji, začal řešit, neumí plavat.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015