Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Větné členy

Příslovečné určení

Příslovečné určení je rozvíjející větný člen, který je závislý na slovese, přídavném jméně nebo příslovci.

Vyjadřuje okolnosti nebo vztahy, za kterých probíhá děj. Podle toho se dělí na: místa, času, způsobu, míry, příčiny/důvodu, účelu, podmínky, přípustky.

Nejčastěji je vyjádřeno přislovcem, podstatným jménem nebo zájmenem.

přesně měřit
řídit se podle značek
stát vedle mne

Druhy

1) místa

Ptáme se na něj otázkami: Kde? Odkud? Kudy? Kam?

procházet se v pokoji
projíždět Prahou
chodit do školy

2) času

Ptáme se na něj otázkami: Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často?

vstávat brzy
cvičit od pěti
mít školu do dvou

3) způsobu

Ptáme se na něj otázkami: Jak? Jakým způsobem?

tvářit se šťastně
jet přímo

4) míry

Ptáme se na něj otázkami: Do jaké míry? Jak často? Jak hodně?

velmi smutný
málo odpočívat

5) příčiny/důvodu

Ptáme se na něj otázkami: Proč? Z jaké příčiny?

klepat se strachem
hlady šilhat

6) účelu

Ptáme se na něj otázkou: Za jakým účelem?

přijet na návštěvu
vyrazit na sběr borůvek

7) podmínky

Ptáme se na něj otázkou: Za jaké podmínky?

za těchto okolností
při zachování řádu

8) přípustky

Ptáme se na něj otázkou: I přes co?

přes nepříznivé počasí vyrazit na výlet
přes všeobecné uznání se cítit špatně

?Cvičení

Vyberte správnou odpověď. Jakého druhu jsou následující podtržená příslovečná určení?

Dělal spustu chyb z nezkušenosti.
Na výlet do zoo se vyprávíme s rodinou zítra.
Na oslavu narozenin upekla maminka velký dort.
Po pravici si můžete prohlédnout radnici.
Můj svetr je příjemně hřejivý.
Při splnění obchodních podmínek se k nám můžete přidat.
Na mě je dnes venku příliš teplo.
Přes veškeré zákazy se šel koupat do zakázaného území.
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015