Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Větné členy

Předmět

Předmět je rozvíjející větný člen, který je závislý na slovese nebo přídavném jméně.

Vyjadřuje osoby, zvířata, věci, kterých se týká děj.

Hraju fotbal.
Jsem šťastným z výsledků.

Ptáme se na něj pádovými otázkami a přísudkem.

Hraju fotbal. Co hraju? - fotbal
Pozoroval ho? Koho pozoroval? - ho

Nejčastěji je vyjádřen podstatným jménem, zájmenem nebo infinitivem.

Hraju fotbal. (podstatné jméno)
Zajímal se o něho. (zájmeno)
Doktor mi zakázal běhat. (infinitiv)

U předmětu určujeme i jeho pád.

?Cvičení

Vypište předměty z následujících vět (včetně předložek) a určete jejich pád.

Rodiče se o mě neustále strachují. . pád
Na konci kurzu jsme dostali osvědčení o absolvování. . pád
Detektiv pátral celý den po pachatelích zločinu. . pád
Jeho výsledky závodu byly shodné s minulými výsledky. . pád
Od dětství se bojím hadů. . pád
Včera jsem odeslal obálku s důležitým psaním. . pád
Každý rok se zbavuji nepotřebných věcí. . pád
Na jaře jsem si pořídil své vysněné kolo. . pád
Řešení

Předměty a jejich pády: o mě - 4. pád, osvědčení - 4. pád, po pachatelích - 6. pád, s výsledky - 7. pád, hadů - 2. pád, obálku - 4. pád, věcí - 2. pád, kolo - 4. pád.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015