Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Větné členy

Podmět

Podmět je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s přísudkem a tvoří s ním základní skladební dvojici.

Podmět vyjadřuje někoho nebo něco, co provádí děj, případně nese nějakou vlastnost či stav.

Žena mluví.
Nebe se červená.
Ráno je studené.

Bývá vyjádřen podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, infinitivem nebo citoslovcem.

Žena mluví. (podstatné jméno)
Mladý nevěřil. (přídavné jméno)
vím. (zájmeno)
Čtyři nepřišli. (číslovka)
Chybovat je lidské. (infinitiv)
Ozvalo se bác. (citoslovce)

Ptáme se na něj pádovou otázkou Kdo? Co? a přísudkem.

Dělník hloubí jámu. Kdo hloubí? - dělník

Druhy podmětů

1) vyjádřený

Vyjádřený podmět je ve větě slovně vyjádřen.

jdu ven.

2) nevyjádřený

Nevyjádřený podmět není ve větě slovně vyjádřen, ale známe ho.

Jdu ven. (já)

3) všeobecný

Všeobecný podmět není ve větě blíže určen.

Říkali to v radiu. (oni)

4) neurčitý

Neurčitý podmět je neznámý.

Venku prší. (ono)

?Cvičení

Vypište podměty z následujících vět. Zachovejte jejich tvar.

Kolem misky chodil mlsný kocour.
Plesu se zúčastnila také jedna známá zpěvačka.
Do krabičky se čtyři pastelky nevejdou.
On to tak nemyslel.
Do nočního ticha zaburácel hrom.
Je důležité nad věcmi přemýšlet.

Klikněte na správnou odpověď. Jakého druhu jsou následující podměty.

Nemůžeš mi to už prozradit?
vyjádřený nevyjádřený všeobecný neurčitý

Stříbrný vůz majestátně projížděl městem.
vyjádřený nevyjádřený všeobecný neurčitý

Oslovovali ho Gordy.
vyjádřený nevyjádřený všeobecný neurčitý

Stmívá se.
vyjádřený nevyjádřený všeobecný neurčitý

Řešení

Podměty: kocour, zpěvačka, pastelky, on, hrom, přemýšlet.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015