Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Příslovce

Stupňování

Stupňování příslovcí má 3 stupně - první, druhý a třetí.

1. stupeň = základní tvar

vesele, slušně, šikmě

2. stupeň = základní tvar + -eji, -ěji

veseleji, slušněji, šikměji

3. stupeň = nej- + 2. stupeň

nejveseleji, nejslušněji, nejšikměji

Některá příslovce se stupňují nepravidelně.

dobře - lépe - nejlépe
zle - hůře - nejhůře
brzy - dříve - nejdříve
málo - méně - nejméně

Stupňovat nelze zájmenná příslovce.

kde, kam, tudy, jak...

?Cvičení

Vytvořte a zapište druhý a třetí stupeň následujících příslovcí.

kysele - 2. st. 3. st.
zdravě - 2. st. 3. st.
malátně - 2. st. 3. st.
šťastně - 2. st. 3. st.
dlouho - 2. st. 3. st.
Řešení

kysele - kyseleji - nejkyseleji
zdravě - zdravěji - nejzdravěji
malátně - malátněji - nejmalátněji
šťastně - šťastněji - nejšťastněji
dlouho - déle - nejdéle

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015