Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Příslovce

?Souhrnné cvičení

Z následujících vět vypište příslovce.

Pozval mě do svého přepychově zařízeného domu.
Sejdeme se zítra ve čtyři hodiny na náměsti.
Na této křižovatce platí přednost zprava.
Když ve firmě nikdo nebude, nechám tam vzkaz.
Automobil zastavil u nechvalně proslulého obchodního domu.

Vyberte správnou odpověď. Kterým druhem jsou následující příslovce?

náhodou
úplně
občas
dosud
pryč

Vytvořte a zapište druhý a třetí stupeň následujících příslovcí.

zle - 2. st. 3. st.
teple - 2. st. 3. st.
rychle - 2. st. 3. st.
zrádně - 2. st. 3. st.
příkře - 2. st. 3. st.
Řešení

Příslovce z vět jsou: přepychově, zítra, zprava, tam, nechvalně.
zle - hůře - nejhůře
teple - tepleji - nejtepleji
rychle - rychleji - nejrychleji
zrádně - zrádněji - nejzrádněji
příkře - příkřeji - nejpříkřeji

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015