Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Příslovce

Druhy

Podle toho, jaké vlastnosti a skutečnosti vyjadřují, rozdělujeme příslovce na 4 druhy - místní, časová, způsobová a příčinná.

1) Místní - Kde, odkud, kudy, kam?

venku, zprava, dolu, tam

2) Časová - Kdy, odkdy, dokdy?

ráno, neustále, právě

3) Způsobová - Jak?

snadno, velmi, dětsky

4) Příčinná - Proč?

úmyslně

Příslovečné spřežky

Příslovečné spřežky jsou spojením předložky a podstatného jména, přídavného jména nebo zájmena. Píší se dohromady.

zleva, zprava, zpaměti, dodnes

?Cvičení

Vyberte správnou odpověď. Jakého druhu jsou následující příslovce?

umělecky
bezdůvodně
včera
oklikou
dlouho
moc
nahoru
hlady
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015