Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Přídavná jména

Stupňování

Stupňování přídavných jmen má 3 stupně - první, druhý a třetí.

1. stupeň = základní tvar

zmrzlý, známý, mladý, křehký

2. stupeň = základní tvar + -ejší, -ější, -ší, -í

zmrzlejší, známější, mladší, křehčí

3. stupeň = nej- + 2. stupeň

nejzmrzlejší, nejznámější, nejmladší, nejkřehčí

Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně.

dobrý - lepší - nejlepší
dlouhý - delší - nejdelší
malý - menší - nejmenší
zlý - horší - nejhorší (má-li toto přídavné jméno význam úmyslného ubližování a škodění, je jeho druhý stupeň - zlejší, třetí stupeň - nejzlejší)

Ke stupňování přídavných jmen můžeme také použít opisné tvary. Ty vytvoříme pomocí příslovcí více a nejvíce.

zářící - více zářící - nejvíce zářící
udivující - více udivující - nejvíce udivující

?Cvičení

Vytvořte a zapište druhý a třetí stupeň následujících přídavných jmen. Nepoužívejte opisné tvary.

kulatý - 2. st. 3. st.
světlý - 2. st. 3. st.
strmý - 2. st. 3. st.
tvrdý - 2. st. 3. st.
lehký - 2. st. 3. st.
Řešení

kulatý - kulatější - nejkulatější
světlý - světlejší - nejsvětlejsí
strmý - strmější - nejstrmější
tvrdý - tvrdší - nejtvrdší
lehký - lehčí - nejlehčí

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015