Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Přídavná jména

?Souhrnné cvičení

Z následujících vět vypište přídavná jména. Zachovejte jejich tvar.

Buď vítán, můj bratře.
Na náměstí dnes hrají popové kapely.
Letos se stal nejlepším sportovcem na škole spolužák Michal.
K obědu budeme mít jahodové knedníky s cukrem.
Na sjezdovce se kolem nás proháněli zkušení lyžaři.

Napište správný tvar následujících přídavnách jmen.

psí (5. pád č. j.)
zlatý (6. pád č. j.) o
doktorův (3. pád č. j.)
sestřina (2. pád č. j.)
střelcovo (7. pád č. j.)
zaoblený (7. pád č. mn.)

Vytvořte a zapište druhý a třetí stupeň následujících přídavných jmen. Nepoužívejte opisné tvary.

slušný - 2. st. 3. st.
prudký - 2. st. 3. st.
čistý - 2. st. 3. st.
klidný - 2. st. 3. st.
dobrodružný - 2. st. 3. st
Řešení

Přídavná jména z vět jsou: vítán, popové, nejlepším, jahodové, zkušení.
Tvary přídavných jmen jsou: psí, zlatém, doktorovu, sestřiny, střelcovým, zaoblenými.
slušný - slušnější - nejslušnější
prudký - prudší - nejprudší
čistý - čistší - nejčistší
klidný - klidnější - nejklidnější
dobrodružný - dobrodružnější - nejdobrodružnější

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015