Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Členicí znaménka

Pomlčka x spojovník

?Cvičení č. 1

Klikněte na správnou odpověď.

zdali přijde zda-li přijde zda - li přijde
Praha 5-Stodůlky Praha 5 - Stodůlky
českorakouská spolupráce česko-rakouská spolupráce česko - rakouská spolupráce
2.-9. 5. 2. - 9. 5.
středoškolská matematika středo-školská matematika středo - školská matematika
Rakousko Uhersko Rakousko-Uhersko Rakousko - Uhersko
trasa Hradec Králové-Liberec trasa Hradec Králové - Liberec
budeteli chtít budete-li chtít budete - li chtít
profesor chemik profesor-chemik profesor - chemik
černobílý film černo-bílý film černo - bílý film

?Cvičení č. 2

Vyberte správnou odpověď.

českoitalský slovník česko-italský slovník česko - italský slovník
hokejové play off hokejové play-off hokejové play - off
leden-únor leden - únor
Anna Marie Mišíková Anna-Marie Mišíková Anna - Marie Mišíková
protiletecký kryt proti-letecký kryt
hospodářskopolitický vývoj hospodářsko-politický vývoj
1. 7.-31. 8. 1. 7. - 31. 8.
vzdálenost Kutná Hora-Kolín vzdálenost Kutná Hora - Kolín
matematickofyzikální fakulta matematicko-fyzikální fakulta
Karel Matěj Čapek Chod Karel Matěj Čapek-Chod Karel Matěj Čapek - Chod
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015