Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Členicí znaménka

Uvozovky

Do uvozovek se dávají doslovné citáty a přímá řeč. V některých případech se používají u výkladů slov, slov z cizích prostředí nebo přesných názvů knih, filmů, příspěvků…

Doslovný citát

„Bez práce nejsou koláče,“ je jedno z mnoha českých přísloví.

Přímá řeč

Najednou se z ulice ozvalo: „Stůj, ty darebáků!“
„Pojedeme letos na lyže?“ zeptala se Jana.
„Vezmi si žlutou kostku,“ řekl Petr, „a postav ji na zelenou.“

Nepřímá a polopřímá řeč (vnitřní monolog) se do uvozovek nedává.

Jana se ptala, jestli pojedeme letos na lyže.
Petr řekl Michalovi vezmi si žlutou kostku, ale on si vzal červenou.

Výklad slov

Slovo „bagatelizace“ znamená zlehčování.

Slovo z cizího prostředí

Chtěl by se prosadit hlavně ve „svěťáku“.

Přesné názvy knih, filmů, příspěvků…

Mou nejoblíbenější knihou od Umberta Eca je „Jméno růže“.

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď.

Petr říkal, že dnes přijde později.
Petr říkal: „že dnes přijde později.“

„Co dávají dnes v televizi?“ ptala se maminka.
„Co dávají dnes v televizi?“ Ptala se maminka.

Chce se prosadit na olympiádě.
Chce se prosadit na "olympiádě".

V dětství jsem často slýchával, Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
V dětství jsem často slýchával: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“

Vezmi oba rohy, radil Petr, a slep je k sobě.
„Vezmi oba rohy,“ radil Petr „a slep je k sobě.“

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015