Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Členicí znaménka

Pomlčka

Pomlčka je delší vodorovná čára, která odděluje části vět. Píšeme ji s mezerou před a za ní.

Každý rok se účastním dvou závodů – Jizerské 50 a Pardubického vinařského půlmaratonu.

Píšeme ji u odrážkových seznamů, vsuvek nebo pro pauzu v řeči.

Seznam:
– první položka,
– druhá položka,
– třetí položka.

Spojovník

Spojovník je vodorovná čára mezi slovy nebo částmi slov. Píšeme ho bez mezery před a za ním. U podstatných jmen ho píšeme ve složeninách jmen, místních jménech a názvech správních oblastí a u některých přejatých slov.

Záhlavová-Novotná, Frýdek-Místek, ping-pong

U přídavných jmen ho píšeme v případě, že jsou obě části v souřadném poměru a první část je zakončena na -ně, -ově, -sko, -cko.

literárně-výtvarný, česko-německý, ekonomicko-technický

Nepíšeme ho u přídavných jmen, která vznikla z ustálených spojení, pokud je prvním členem podstatné jméno, pokud není první člen zakončený na -ně, -ově, -sko, -cko.

středoškolský (střední škola), dřevozpracující, žlutozelený (odstín žluté a zelené)

Spojovník píšeme také u -li. Pokud je -li součástí spojky, spojovník nepíšeme.

není-li, neboli, čili

Můžeme ho také psát u skandovaných slov

Do-to-ho!

Rozsahy píšeme se spojovníkem.

červen-červenec, 1914-1918

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď.

vysoko školský vysokoškolský vysoko-školský

tmavě modrý tmavěmodrý tmavě-modrý

1-2 1 - 2 1 – 2

kulturně společenský kulturněspolečenský kulturně-společenský

jestli jest-li

budeli bude-li

česko německý slovník českoněmecký slovník česko-německý slovník
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015