Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Členicí znaménka

Čárka v souvětí

Čárkou oddělujeme souřadně spojené hlavní a vedlejší věty.

Šli jsme ven, dívali se na západ slunce, bylo nám krásně.

Pokud jsou souřadně spojené hlavní a vedlejší věty odděleny spojkami a, i, ani, nebo, či, čárku před nimi nepíšeme.

Šli jsme ven a dívali se na západ slunce a bylo nám krásně.

Věty hlavní od vět vedlejších oddělujeme čárkou.

Když napadne sníh, půjdeme sáňkovat.
Nevím, kdy jsem tam byl naposledy.

Větu vedlejší vloženou do věty hlavní oddělujeme z obou stran čárkou.

Mezi naše známé, které často navštěvujeme, patří i Petr.

Pokud je součástí věty infinitiv, čárku před ním nepíšeme.

Dnes se půjdeme koupat.

Pokud je součástí řídící věty zájmeno to (tím...), čárku před infinitivem píšeme.

Spokojil se s tím, zajít si jednou měsíčně do kina.

Infinitivní konstrukce s významem podmínky nebo možnosti oddělujeme čárkou.

Vidět ten film, byl bych šťastný.

Pokud je infinitivní konstrukce závislá na slovese být, čárku před ní nepíšeme.

Je pořád co dělat.

Pokud je věta uvozena 2 spojovacími výrazy, píšeme čárku před prvním z nich.

Řekneš mi to zítra, nebo kdybys to nevěděl, tak příští týden.

?Cvičení

Klikněte na správnou odpověď.

Chtěl jsem se jet podívat na Sychrov ale v pondělí mají zavřeno.
Chtěl jsem se jet podívat na Sychrov, ale v pondělí mají zavřeno.

Šel pomalu neboť ho bolela noha.
Šel pomalu, neboť ho bolela noha.

Autor píše jednak o rostlinách jednak věnuje pozornost živočichům.
Autor píše jednak o rostlinách, jednak věnuje pozornost živočichům.

Chcete jít do kina nebo zůstat doma?
Chcete jít do kina, nebo zůstat doma?

Až se začne vařit voda vhoď do ní těstoviny.
Až se začne vařit voda, vhoď do ní těstoviny.

Půjdu ven a koupím to.
Půjdu ven, a koupím to.

Není kam se schovat.
Není, kam se schovat.
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015