Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Číslovky

?Souhrnné cvičení

Vyhledejte v následujícím textu číslovky a zapište je. Dodržujte jejich tvar a pořadí.

Už se těším, až si obléknu teplákovou soupravu a obuji svůj nový pár tenisek a půjdu běhat. Oběhnu celý blok našeho sídliště až k prvnímu mostu přes řeku a zpět. Celé si to třikrát zopakuji.
Až bude má naplánovaná trasa za mnou, budu mít dobrý pocit z toho, že jsem jednou udělal něco dobrého pro své zdraví.

1. 2. 3. 4.

Vyberte správnou odpověď. Kterým druhem jsou následující číslovky?

několikanásobně
devadesát devět
stým
čtvery
po sedmi

Napište číslovky ve správném tvaru.

jedna (6. pád) o
tři (4. pád)
obě (7. pád)
troje (3. pád)
čtvrtina (2. pád)
pětkrát (7. pád)
Řešení

Číslovky z textu jsou: pár, prvnímu, třikrát, jednou.
Správné tvary číslovek jsou: jedné, tři, oběma, trojím, čtvrtiny, pětkrát.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015