Učírnarozevřená kniha

bubliny

procvičte si své znalosti

doplňte nové

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh

Číslovky

Skloňování

Základní číslovky

Číslovky jeden se skloňuje jako zájmeno ten.

JEDEN

Rod mužskýRod ženskýRod střední
1. pádjedenjednajedno
2. pádjednohojednéjednoho
3. pádjednomujednéjednomu
4. pádjednohojednujedno
jeden (u neživ.)
6. pádo jednomo jednéo jednom
7. pádjednímjednoujedním

Číslovky dva, oba, tří a čtyři se skloňují jako podstatná jména.

DVA, OBA

Rod mužskýRod ženský a střední
1. páddva, obadvě, obě
2. páddvou, oboudvou, obou
3. páddvěma, oběmadvěma, oběma
4. páddva, obadvě, obě
6. pádo dvou, obouo dvou, obou
7. páddvěma, oběmadvěma, oběma

TŘI

1. pádtři
2. pádtří, třech
3. pádtřem
4. pádtři
6. pádo třech
7. pádtřemi

Číslovky pět až devadesát devět mají koncovky zjednodušené. V 1. a 4. pádě mají tvar základní. V ostatních pádech mají koncovku -i.

DESET

1. páddeset
2. páddeseti, desíti
3. páddeseti, desíti
4. páddeset
6. páddeseti, desíti
7. páddeseti, desíti

Jako podstatná jména se také skloňují číslovky sto (město), milion (hrad), miliarda (žena), polovina, třetina, čtvrtina (žena).

Spojení číslovky s podstatným jménem:

jeden muž, dva muži, tři muži, čtyři muži, pět mužů, šest mužů..., třicet jeden chlapec, třicet jedna chlapců

Řadové a druhové číslovky

Číslovky řadové a druhové se skloňují jako přídavná jména.

tvrdá - druhý, čtvrtý, pátý, šestý...
měkká - první, dvojí, obojí, třetí, trojí...
smíšená - dvoje, oboje, troje, čtvery, patery...

DVOJE, OBOJE

1. páddvoje, oboje
2. páddvojích, obojích
3. páddvojím, obojím
4. páddvoje, oboje
6. pádo dvojích, obojích
7. páddvojími, obojími

Číslovky čtvero, patero, šestero.. se skloňují jako město.

?Cvičení

Napište číslovky v závorkách ve správném tvaru.

Do školy chodím s (23) spolužáky.
Vyrobil jsem si adventní věnec se (4) svíčkami.
Sousedi si vzali hypotéku (2) miliony korun.
Cvik minimálně (5) zopakujte.
Tomu by (1) nevěřil.
Doběhl jsem jako (5).
V dětství jsem si oblíbil pohádku O (3) medvědech.
Těsto musíte mísit po dobu alespoň (15) minut.
O (obě) záležitostech jsme se už několikrát bavili.
Státní rozpočet je počítán v (miliardy)
Řešení

Do školy chodím s třiadvaceti (dvaceti třemi) spolužáky.
Vyrobil jsem si adventní věnec se čtyřmi svíčkami.
Sousedi si vzali hypotéku dva miliony korun.
Cvik minimálně pětkrát zopakujte.
Tomu by jeden nevěřil.
Doběhl jsem jako pátý.
V dětství jsem si oblíbil pohádku O třech medvědech.
Těsto musít mísit po dobu alespoň patnácti minut.
O obou záležitostech jsme se už několikrát bavili.
Státní rozpočet je počítán v miliardách.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Nástěnka
Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz.

kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
ANKETA
Miniaplikace
kulatý rohkulatý rohkulatý rohkulatý roh
Staňte se fanouškem Učírny!
Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to,
co vám není z českého jazyka jasné.

2011 - 2015